23 August 2011

สพป ขอนแก่น เขต 3 รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู

ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต3
เรื่อง  การรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2)
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547

รับสมัคร 22 สิงหาคม  ถึง 9 กันยายน  2554
[ ดาวน์โหลดประกาศ ]

ติดตามเพิ่มเติมได้ที่เวบ https://sites.google.com/site/personelkk3/home