10 May 2014

โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม

               วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2557 ที่ผ่านมา  โรงเรียนบ้านห้วยปลาหลด ได้จัดกิจกรรมอบรมคุณธรรมจริยธรรมขึ้น เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนรู้ซึ้นถึงธรรมมะ …..
IMG_0315 IMG_0292
IMG_0294 IMG_0299 IMG_0302 IMG_0306 IMG_0316 IMG_0322 IMG_0326 IMG_0335 IMG_0338 IMG_0342 IMG_0343 IMG_0345
IMG_0317
C360_2014-02-13-09-12-09-870 C360_2014-02-13-09-12-27-444 C360_2014-02-13-09-56-08-832 C360_2014-02-13-09-56-30-945 C360_2014-02-13-10-24-57-693